+31 6 19816300 info@syracuse.nl

In de wereld van AI en robots hoeft ook inspectie van het spoor in de toekomst geen mensenwerk te zijn. Syracuse staat bij deze innovatie vooraan en begeleidt ProRail bij haalbaarheidsstudies en inpassingen.  

Hoe is Syracuse bij dit project betrokken geraakt?

Berry van den Ende:  Syracuse vroeg zich, in het kader van programma’s om veiligheid te verhogen af, waarom er voor tal van taken, in (potentieel) onveilige situaties, nog mensen ingezet worden als er mogelijk alternatieven zijn? 

ProRail beantwoorde de vraag als volgt: 

‘Dat weten we niet. Kunnen jullie dit voor ons onderzoeken want, dit is een interessante invalshoek!’ 

Is Robotica nu – en in de nabije toekomst zo’n alternatief en maakt dat het werk minder onveilig voor mensen?

Michiel Stam:  Ja, robotica heeft de potentie om dit alternatief te zijn, zo blijkt uit ons eerste onderzoek naar Robotica voor het Spoor. Hierbij kijken we niet alleen naar zaken zoals de state-of-tech, maar nemen ook aspecten als marktontwikkeling, business modellen, inpassing en regelgeving in beschouwing. Dankzij ons uitstekende netwerk, hebben wij direct kennis en ervaringen met de Nederlandse Politie kunnen uitwisselen en een allereerste test van de Nationale Politie met haar robot ‘Spot’  op het emplacement Kijfhoek georganiseerd

Wat is het vervolg van deze verkenning?

Berry van den Ende:  In samenwerking met de afdeling Innovatie van ProRail wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar inspectie- en interventietaken door robots. Hierbij betrekken we naast ProRail ook kennisinstituten, robotleveranciers, onderhoudsaannemers en internationale organisaties die bezig zijn met deze robots. 

Hoe pakken jullie de haalbaarheidsstudie aan?

Michiel Stam:  We stellen eerst de specifieke doelen wat robotica bij een organisatie teweeg kan brengen. Daarna werken we use cases uit en onderzoeken technische oplossingen. Hierbij leggen wij de nadruk op organisatorische inpassing van robots in de specifieke operationele context van organisaties. Dit betekent, dat wij vragen stellen zoals: wie gaat de robot ontwikkelen, bedienen en beheren. Zijn er noodzakelijke aanpassingen aan de (ICT) infrastructuur, hoe past robotica binnen  de bestaande processen en organisatie?   

Wat is jullie rol in het project bij ProRail?

Michiel Stam:   Syracuse voert in opdracht van ProRail de regie in een haalbaarheidsstudie. Om de technische haalbaarheid te toetsten en komende ontwikkelingstrajecten vorm te kunnen geven hebben we onder andere twee testweken georganiseerd op het emplacement Kijfhoek met de partners Antea group en ANYbotics. Hiervoor is door Strukton een speciaal stuk testspoor aangelegd waarop robots zijn getest.  

Samenwerken met de juiste partners is wat dit project zo interessant maakt

Logo Prorail<br />
Logo Anybotics
Logo Antea group