ENGLISH

Digitale transformatie in de railsector en Syracuse   

Syracuse maakt grote verandering-trajecten in de spoorweg sector beheersbaar

De railsector staat aan de vooravond van grote veranderingen, die de komende decennia worden doorgevoerd. Door een stijgende behoefte aan capaciteit van de railinfrastructuur vanuit het reizigers- en goederenvervoer, dient de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en capaciteit van de hiervoor nodige infrastructuur en systemen steeds effectiever worden ingezet. Om dit doel te bereiken, zal het spoor een (vooral digitale -) transformatie en - intensivering moeten gaan doormaken.  

Met onze ervaring met digitalisering - en de daarbij horende intensivering van ICT beheer en beheersing weten wij, dat de nodige veranderingen alleen behaald kunnen worden als contracten, beheerprocessen, organisatorische aansturing en medewerkers in lijn zijn met deze transformatie en intensivering.   

Syracuse wordt door opdrachtgevers betrokken bij het stroomlijnen van technische veranderingen in de railsector. Meestal zijn dit maatwerkoplossingen voor 24/7 bedrijfs-kritische assets en bijbehorende digitale systemen.  

Door wederzijdse afhankelijkheden tussen deze assets en digitale systemen worden  projecten steeds complexer. Consultants van Syracuse opereren daarom op het snijvlak van Asset Management en ICT en brengen de projectresultaten in een steady state door generieke beheerprincipes van de inmiddels volwassen geworden ICT beheerwereld toe te passen. 

Hierdoor wordt in de beheerfase, in plaats van de nu doorgaans schoksgewijze – een continue verbetering gerealiseerd en blijven assets en systemen continue voldoen aan de functionele behoeften van de klant.  

Haalbaarheids-onderzoek naar robots voor het spoor

Samen met ProRail onderzoeken we of het mogelijk is om robots in te zetten om veiligheid rond het spoor te verbeteren. We zijn als Syracuse trots op de bijzondere en leerzame samenwerking met ProRail en partners

Bekijk project Robotica

Services van Syracuse

Onze kennis van - en ervaring met de railsector heeft ons geleerd, dat andere invalshoeken - en een nieuwe kijk op beheersbaarheid vaak verfrissend werken. Wij bieden daarom een aantal diensten aan.

Project Management

Syracuse levert professionele project managers voor de railsector. Naast oplevering van de primaire functies van assets en/of ICT systemen, houdt een project manager van Syracuse altijd de beheerfase in het oog.

Advies

Syracuse levert ervaren adviseurs die de probleemstelling voor uw organisatie helder kunnen krijgen, doordat zij het hele speelveld met daarin alle stakeholders overzien. 

Turn-key railgebonden gebouwen

Syracuse is de laatste jaren nauw betrokken geweest bij de gehele levenscyclus van een railgebonden gebouw zoals onderstations, relaishuizen, straatkasten en telecomruimten. 

Bekijk onze services

Samenwerking met Syracuse

We werken onafhankelijk, maar niet alleen. Door onze brede ervaring hebben wij een uitgebreid netwerk van specialisten en organisaties om ons heen gebouwd zodat wij in staat zijn om zowel technische als hiermee gepaard gaande organisatorische problemen holistisch en integraal te analyseren en oplossingen te ontwerpen. 

Daarnaast hebben wij samen met onze partners de slagkracht om de oplossing te implementeren en te beheren. Samenwerken werkt! Daarvan zijn we overtuigd. De lijst van onze opdrachten en klanten is hierbij het bewijs.    

Bekijk onze partners

Over Syracuse

Vanaf 2006 ligt de focus van Syracuse op de railsector. Hierbij hebben wij uiteenlopende trajecten gedaan van interim management, project management tot advisering. Onze klantenkring loopt uiteen van railinfrastructuurbeheerders, ingenieursbureaus, aannemers en ICT dienstverleners.

Lees meer

We worden graag uitgedaagd om mee te denken. Wellicht kunnen we u perspectieven bieden waar u nog niet aan heeft gedacht.

Neem contact op met Syracuse